Açıkkıyı Çerçeve Yapılarının Dinamik Davranışı
Açıkkıyı Çerçeve Yapılarının Dinamik Davranışı.

Çeviren .


Aşık M. S.

Özet.


Bu çalışmada, dalga ve depremin birlikte ya da ayrı ayrı etkisine maruz kalan açık kıyı çerçeve yapıların dinamik davranışı incelenmiştir. Bu amaçla, yapı toplanmış kütleli sistem olarak kabul edilmiştir. Yapı, prizmatik dairesel kesitli boru elemanlardan oluşmaktadır. Hareket denk­ lemi doğrusal olmayan ikinci derece matris diferansiyel denklemidir. Doğrusal olmama nedeni yapı elemanları ile su parçacıkları arasındaki göreceli hareketler. Doğrusal olmayan hareket denkleminin çözümü, Runge­ Kutta metodu ile birlikte mod superpozisyonu yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sayısal cözüm icin bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Üçüncü boyutun, maksimum yer ivmesinin ve dalga yüksekliği, uzunluğu ve periyodunun sistemin davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Summary.


Dynamic response of framed offshore structures, subjected to the simultaneous action of wave and earthquake loads, is investigated. For this purpose, the structure is discretized as a lumped-mass parameter system. All members of the structure are prismatic circular piles. The governing equation of motion is a nonlinear second-order matrix differential equation. The nonlinearity is caused by the relative motion between the structural members and the water particles. The nonlinear governing equations are solved using the mode superposition technique together with the Runge-Kutta method for time integration.A computer program is developed for the numerical solution, The effect of the third dimension, the effect of the peak ground acceleration and of the height, length and period of the wave on the response are investigated.