5.5.1986 ve 6.6.1986 Doğanşehir Depremleri ve Doğu Anadolu Fay Zonu ile İlişkisi
5.5.1986 ve 6.6.1986 Doğanşehir Depremleri ve Doğu Anadolu Fay Zonu ile İlişkisi.


Kıyak O., Kalafat D., Gündoğdu O.

Özet.


1986 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde Doğanşehir depremleri olarak isimlendirilen iki deprem oluşmuştur, Magnitütleri Ms=5.8 ve Ms=5.6 olarak verilen depremlerin içmerkezleri 10 km derinde yer almaktadır. Depremlerde toplam olarak sekiz kişi ölmüş , kırkdört kişi yaralanmış ve yerleşim bölgelerinde önemli ölçüde hasar meydana gelmiştir. Bu çalışma ile Doğanşehir depremlerinin fay düzlemi çözümleri yapılmış ve depremlerin sol yönlü doğrultu atımlı faylanmalarla ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Doğanşehir depremlerinin önemi,Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde olmalarının yanı sıra,5 Mayıs 1986 tarihli birinci şokun Sürgü Barajı gövdesinde önemli sayılabilecek nitelikte hasar yaratmış olmasından kaynaklanmaktadır. Aslında her iki depremin de magnitütleri önemli hasar oluşturacak kadar büyük değildir. Ancak, gerek deprem bölgesinde’ki yapı türleri, gererkse yapı malzemelerinin ve işçiliğinin kötü kaliteli olmasi, hasarın umulanın üzerinde gerçekleşmesinin nedenlerini oluşturmaktadır.

Summary.


In 5/5/1986 and 6/6/1986 two moderate earthquakes were occurred near the town of Doğanşehir on the East Anatolian Fault Zone with the magnitudes Ms=5.8 and Ms=5.6 respectively. The first event caused some damages on the body of Sürgü Dam which is situated approximately fifteen kilometers far from the epicenter of the earthquake. This was the first earthquake, created some damages on a barrage in the Turkey until now. Although, the magnitudes of the two events have not been big enough to create heavy damage on the buildings. But because of the construction style , building material and quality workmanship, the unexpected hazard has happened on the houses in the earthquake area. .

İn frame of this study the fault plane solutions have been obtained of May 1986 and 6 June 1986 shocks. Beside of this, the fault plane solutions of 14 June 1964 Malatya earthquake has been obtained. According to the fault plane solutions all three earthquakes are related with the left lateral strike slip faulting. This result is in a very good harmony with the tectonic feature of investigation area.