Göller Bölgesinin Depremselliği
Göller Bölgesinin Depremselliği.


Yılmaztürk A., Kenar Ö.

Özet.


Göller bölgesinin depremselliğini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada jeolojik ve sismolojik veriler değerlendirilerek bölgede oluşan depremlerin kaynağı durumundaki levhaların günümüzdeki konumuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır . Tarihsel ve günümüz aletsel verilerinin zaman ve uzay boyutlarındaki dağılımları incelenerek bölgenin günümüzdeki deprem etkinliği araştırılmıştır. .

Günümüzdeki deprem etkinliğinin bir ölçütü olan magnitüd –frekans ilişkileri değişik magnitüd aralıkları için hesaplanmıştır. Deprem episantlarının dağılımının bölgesel tektonik birimlerle olan ilişkisi ve odaklarının derinlik dağılımları araştırılmıştır. 1900-1985 yılları arasındaki inceleme peryodu dikkate alınarak magnitüdü M>4 olan deprenlerin yıllık ortalam oluşumlarına göre: .

Log N = 6.31-0.85 M.

Ve yıllık uç değerlerine göre de ; .

Log N = 3.16-0.67 M.

Şeklinde magnitüd-frekans bağıntıları elde edilmiştir. .

Bölgede gelecekte oluşabilecek depremlerin etkinliğinin ve geri dönüş peryodlarının belirlenebilmesi için uç değerler ile yıllık ortalama değerler yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bölgede oluşan depremlerin Ege , Anadolu ve Afrika Levhalaının hareketlerine bağlı olarak meydana geldikleri; Afrika Levhası altında dalım şekli ve doğrultusu saptanmıştır.

Summary.


Geological and seismological data have been interpreted in order to determine the seismic activity around the region of Burdur. Since the plate movements in that region are considered as the cause of the earthquakes, the region are considered as the cause of the earthquakes, the region has also been studied by the view of “Plate Tectonics” concept. Spectral and temporal distribution of ……. and recent earthquake data have been analyzed for the determination of the seismic activity. .

Frequency-magnitude relations which are measure of seismic activity, are obtained for some magnitude intervals. Relations between epicenter distribution and tectonic units; and focal depth distribution have also been investigated. .

For earthquakes which magnitudes are greater than or equal to 4, the relation.

Log N = 6.31-0.85 M.

has been obtained using mean number of events occurred per year. By the method of extreme values this relation takes the form.

Log N = 3.16-0.67 M It has also been determined that earthquakes in the area occurred due to the movement of Aegean, Anatolian and African Plates, and geometry of subduction of African Plate beneath Anatolia.