Kayaçlarda Sismik Dalgaların Atenüasyon Mekanizması
Kayaçlarda Sismik Dalgaların Atenüasyon Mekanizması.


Ezen Ü.

Özet.


Bu çalışmada, kayaçlardaki sismik dalgaların atenüasyonunu tanımlamak için önerilmiş çeşitli mekanizmalar tartışılmıştır. Bu tartışma, laboratuarda basınca, sıcaklığa ve satürasyon derecelerine göre degişen koşullar altındaki kayaç numuneleri üzerinde yapılan elastik dalgaların atenüasyonuna ilişkin araştırmaların sonuçları gözden geçirilerek yapılmıştır. Tartışılan atenüasyon mekanizması türleri üç grupta sınıf­ lanmıştır. Birinci grupta dokusal(matrix) anelastisite ve sürtünmesel kayıplar nedeniyle gelişen atenüasyon mekanizmasına yer verilmiştir. İkinci grupta sıvı akışlar ve vizkoz etkenler nedeniyle gelişen atenüasyon mekanizması sunulmuştur.İlk iki grubun dışında olarak üçüncü grupta ise, çok sayıda değişik enerji yutucu(kaybettirici) kaynaklardan gelişen atenüasyon mekanizmalarına yer verilmiştir.

Summary.


In this study several proposed mechanisms to describe the attenuation of seismic waves in the rocks, have been discussed. This discussion has been made by reviewing results of investigation on attenuation of elastic waves in the rock samples under the conditions of varying pressure, ,temperature and saturation degree, in the laboratory. The attenuation mechanisms discussed here, were classified into the three groups. First group is related to the attenuation mechanism due to matrix anelasticity and frictional losses at the crack surfaces. Second group is related to the attenuation mechanism due to fluid flows and viscosity effects. Third group as an exception to the first and second group is related to the attenuation mechanism due to numerous other sources of dissipation.