Enstentane Genliklerden Spektral Magnitüd Tayini
Enstentane Genliklerden Spektral Magnitüd Tayini.


Ezen Ü.

Özet.


Sismik yüzey dalgası manyitüdü Ms konvansiyonel biçimde zaman ortamında, belirli bir peryoda karşı gelen yer hareketinin genliğine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Öte yandan yüzey dalgalarının dispersif özelligi, istenen peryoda karşı gelen genliğin hassas ölçümüne izin vermemektedir.Bu nedenle yüzey dalgası manyitüdü ölçümleri için yeni bir manyitüd ölçüm yöntemi geliştirilmiştir. Keza bu yöntem cisim dalgaları manyitüd içinde pekala yaygınlaştırılabilir. Bu yöntem, dar-bant geçişli bir süzgeçten geçmiş ve aletsel etkileri giderilmiş spektral genliklerden(dengelenmiş) saptanan Enstantane genliklerin hesabına dayanan bir yöntemdir, Spektral manyitüd 17 ila 23 saniye aralığında belirlenmiş herhangi bir peryot değeri için hesaplanmış enstantane genliklerin logaritmasi alınarak bulunmaktadır. Bu yöntemi tanıtmak ve irdelemek amacıyla, bu çalışmada 3 örnek sismogram igin uygulama yapılmıştır.Elde olunan sonuçlar oldukça makuldur.

Summary.


The conventional seismic surface wave magnitude Ms is computed in the time domain as a function of a specific trace amplitude and its corresponding period. The dispersive character of the surface waves does not allow for a precise measurement of the amplitude and its corresponding. desired period. A new method to measure seismic magnitude is developed for surface wave magnitude measurements. However, it can be extended to measure body wave magnitude as well. The method is based on calculating the instantaneous amplitudes from equalized spectral amplitudes that are corrected for instrument response and filtered by a narrow band­ pass filter. .

The spectral magnitudes are obtained by taking the logarithm of the instantaneous amplitudes in the period range 17 to 23 sec. In this study, this method is applied to three example seismogram for purpose of description and discussion of this method. The results are very reasonable.