İki Doğrultuda Bileşik Eğilme Etkisindeki Betonarme Kesitler İçin Taşıma Gücü Hesap Yöntemleri
İki Doğrultuda Bileşik Eğilme Etkisindeki Betonarme Kesitler İçin Taşıma Gücü Hesap Yöntemleri.


Çokca E., Ersoy U.

Özet.


Deprem gibi yatay kuvvetlerin etkidigi çerçeve türü yapılardaki betonarme kolonlar genelde iki doğrultuda bileşik eğilme etkisi altın­ dadır. Eksenel yüke ek olarak iki doğrultuda eğilmeye maruz betonarme kesitlerin taşıma gücünün hesabı, uzun ve karmaşıktır. Bu nedenle, he­ sapları kolaylaştırmak amacıyla birçok abak, tablo ve yaklaşık yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada, olabildiğince gerçekçi bir yöntem ge­ liştirilmiş ve yöntemin doğruluğu deney sonuçları ile karşılaştırılarak kanıtlandıktan sonra, bu yöntem temel alınarak taşıma gücünü etki­ leyen değişkenlerin ve yaklaşık yöntemlerin ayrıntılı bir irdelemesi yapılmıştır.

Summary.


In reinforced concrete frame buildings columns are subjected to biaxial bending under lateral loads caused by the seismic action. Ultimate strength design of such columns is quite complex and time consuming. Various approximate methods, design charts and tables have been developed to simplify the design of such members. .

In this study, a method based on more realistic stress-strain models has been developed for predicting the ultimate strength of sections subjected to axial compression and biaxial bending. The validity of the method has been checked using some of the available test results. Then, taking this method as basis, the effect of some important variables have been investigated.