Killerin Dinamik Mukavemet ve Şekil Değitirme Özellikleri
Killerin Dinamik Mukavemet ve Şekil Değitirme Özellikleri.


Ansal A., Yıldırım H.

Özet.


Zeminlerin statik yükler altındaki davranış ve mukavemet özelliklerinin belirlenmesi inşaat mühendisliğinde önemli bir inceleme aşamasıdır. Bununla birlikte özellikle deprem olasılığı yüksek olan bölgelerde yer alacak olan yapıların yeterli derecede güvenli yapılabilmeleri için bunların tasarım ve boyutlandırılmasında bu ilk inceleme aşamasında elde olun­ muş bulgular yeterli olmamaktadır. Böyle bölgelerde zemin ta­ bakalarının ve bu tabakaları oluşturan zeminlerin dinamik yükler altındaki mühendislik özelliklerinin laboratuvarda ve arazide çeşitli deney sistem ve yöntemleri ile incelenmesi gerekir. Bu çalışmada killerin dinamik mukavemet ve gerilme-şekil değiştirme özelliklerinin belirlenebilmesi amacı ile laboratuvarda Dinamik Basit Kesme deney sisteminde yapılan deneyler ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Deneylerde İstanbul' da Haliç'te yapılan sondajlar sırasında alınmış örselenmemiş tüp numuneleri kullanılmıştır. Arazide farkli türden dinamik yükler altında oluşacak gerilme koşullarını model etmek amacıyla numunelere dört tip yükleme biçimi uygulanmış ve bu şartlar altında zemin numunelerinin mukavemet ve şekil değiştirme özellikleri incelenmiştir

Summary.


An important phase of a geotechnical investigation in seismicly active regions is the evaluation of the response of the local soil layers under the estimated earthquake forces. However, in order to perform such an analysis, first it is necessary to determine the behavior 0£ undisturbed soil samples under cyclic loads. This study is concerned with such an investigation where the undisturbed clay samples obtained during the boring operations in the Golden Horn, Istanbul are tested under different loading paths using Dynamic Simple Shear testing system. The main purpose was to study the variation of the shear strength and stress-strain properties of this fat organic silty clay under different stress states. For this purpose four different loading schemes were adopted to model the insitu stress conditions that may take place in the soil layers. The results obtained indicate the importance of the different types of cyclic loading on the shear strength and stress-strain properties of cohesive soils.