Yayılı Kütleli ve Toplanmış Kütleli Sistemlerde Titreşim Mod ve Periyotların Hesabı