1975-1982 Yıllarına İlişkin Batı Anadolu Deprem Verilerinin İstatiksel çözümlemesi