Sismik Refraksiyon Araştırmalarında Frekans ve Amplitüt İzlerinin Kullanılması