Anadolu Kavağında Yapılan Taşocağı Patlatmalarından Elde Edilen Sismik Kayıtların Değerlendirilmesi
Anadolu Kavağında Yapılan Taşocağı Patlatmalarından Elde Edilen Sismik Kayıtların Değerlendirilmesi.


Gürbüz C. ve Üçer S. B.

Özet.


1980 yılında Anadolu Kavağında yapılan taşocağı patlatmaları, Marmara bölgesinin çevresinde kurulmuş bulunan deprem istasyonları tarafından kayıt edilmiştir. Sinyal-gürültü oranı yeterli seviyede olan kayıtlardaki P-dalgalarının ilk geliş zamanları değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeye göre Marmara bölgesinde; üstte 2 km kalınlığında ve hızı 4.01 ± 0.17 km/sn olan tortul bir tabaka, altta 23 km kalınlığında ve hızı 5.75 ± 0.13 km/sn olan ikinci bir tabaka ve Moho süreksizliğindeki hızı 7.95 ± 0.10 km/sn olan bir kabuk yapısı mevcuttur. Granit ve bazalt tabakaları arasında belirgin bir süreksizliğe rastlanamamıştır.

İki ayrı yönde gruplaşmış bulunan istasyon kayıtlarından elde edilen zaman-uzaklık değerlerinin değerlendirilmesi sonucu, Pn dalga hızının farklı olduğu görülmüştür. Bu farklılık bölgede karmaşık bir yapının varlığını, Moho süreksizliğinin anizotropik bir özellik taşıdığını ve kabuğun kalınlığının değiştiğini göstermektedir.

Summary.


Explosions which were made at Anadolu Kavağı in 1980 were recorded by the seismic stations which were installed around Marmara region. First arrival times of P-waves were used in the interpretation of the seismic records whose signal to noise ratios are high. At the top of the crust there is a sedimentary layer with a P-wave velocity of 4.01 ± 0.17 km/sec. The analysis also reveals that the material beneath the upper refractor and beneath the Moho discontinuity to have velocities 5.75 ± 0.13 and 7.95 ± 0.10 km/sec, respectively. The average thickness of the crust is 25 km. There is not a distinct discontinuity between the granitic and basaltic layers.

When the seismic recondings of stations along the SE and SW directions were considered separately, Pn velocity was found different. This difference shows existence of a complex crustal structure beneath the Marmara region, anizotropy along the Moho discontinuity and variation in the thickness of the crust.