Killerin Tekrarlı Gerilmeler Altında Davranışı
Killerin Tekrarlı Gerilmeler Altında Davranışı.


Ansal A. ve Erken A.

Özet.


Depremler sırasında zemin tabakaları farklı genlik ve frekanslardaki tekrarlı gerilmelerin etkisi altında kalarak şekil değiştirmelere uğrarlar. Bu şekil değiştirmeler zemin tabakaları üzerinde yer alan yapıyı da etkileyerek yapıda hasar oluşmasına yol açabilir, Diğer yandan toprak dolgu barajlar, dayanma yapıları ve yamaçlarda depremler sırasında meydana gelebilecek kayma mukavemeti değişiklikleri ve şekil değiştirmeler bu yapılarda duraylığı önemli oranlarda etkileyebilir. Bu nedenlerden dolayı depremler sırasında zemin tabakalarının ve zemin yapılarının davranışlarını tahmin edebilmek için zeminlerin tekrarlı gerilmeler altında gerilme-şekil değiştirme ve mukavemet özelliklerinin incelenmesi gerekir. .

Bu çalışmada killerin tekrarlı gerilmeler altında davranışları ve bu davranışa etki eden faktörler bugüne kadar bu alanda yapılmış araştırmalardan da yararlanarak anlatılmıştır. Bu bilgilerin ışığı altında laboratuvarda iki farklı şekilde hazırlanmış kaolin numuneler üzerinde dinamik basit kesme deney sistemi kullanılarak tekrarlı kayma gerilmesi-birim kayma genliği-boşluk suyu basıncı davranışları incelenmiştir. Burada amaç killerin dinamik davranışlarına etki eden başlıca faktörlerden kayma gerilmesi genliği, çevrim sayısı, frekans ve numune dane yapısında örselenmeden dolayı meydana gelebilecek değişikliklerin etkisini incelemektir

Summary.


.

During earthquakes soil layers subjected to cyclic stresses of different amplitude and frequency would undergo deformations. These deformations are going to affect the structures located on these soil layers and may cause damage. On the other hand in earth dams, retaining structures and slopesthe change in shear strength and stress-strain properties during earthquakes would have a significant influence on the stability of these structures. Therefore it appears necessary to investigate the behavior and shear strength properties of soils under cyclic stresses in order to predict and analyze the response of soil layers and earth structures during earthquakes. .

In this study cyclic behavior of clays and factors influencing this behavior are summarized based on the accumulated knowledge obtained from various investigations conducted upto the present. In the light of this information cyclic shear stress-shear strain-pore pressure behavior of kaolinite specimens prepared using two different methods are investigated utilizing a dynamic simple shear testing system. The main purpose in this section was to determine the effect of shear stress amplitude, number of cycles, frequency, and the change in soil structure due to remolding on the cyclic behavior of clays.