Değişen Dalgalar İçeren Yakın Depremleri Kullanarak Kabuk Yapısının Tayini
Değişen Dalgalar İçeren Yakın Depremleri Kullanarak Kabuk Yapısının Tayini.


Sancaklı N.

Özet.


Bu çalısmada Moho ve Conrad süreksizliklerinde değişime uğrayıp yüzeye varan yakın depremlerdeki dalgalar kullanılarak derin kabuk yapısı açıklanmaya çalışılmıştır. Kullanılan deprem kayıtları Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün radyo bağlantılı (radio-link) mikro-deprem şebekesi istasyonlarına aittir. 1.10.1980 - 31.03.1982 tarihleri arasında 1.5 yıllık deprem kayıtları incelenmiş, P ile S arasında karakteristik fazlar içeren deprem kayıtları ayıklanmıştır. Derinlikleri 35 - 110 km arasında değişen bu depremlerin episantırlarının beş ayrı bölgede kümeleştikleri görülmüstür. Bu bölgeler: Chiba (grup A), Güney-Batı lbaraki (grup B), Tochigi-Ibaraki sınıri (grup C), Kuzey-Doğu Ibaraki sahili (grup D) ve Ibaraki'nin doğusu (grup E). .

Bütün bu gruplar içinde C grubu deprem kayıtlarında P ile S arasında karakteristik fazlar en açık bir şekilde görülmüş ve bu grup üzerinde çalışılmıştır. 49 - 64 km arasında derinliği olan bu depremlerin , episantır uzaklıkları 48 - 65 km ve S - P zaman aralıkları 7 ile 9 saniye arasındadır. .

Yapılan çalışma sonucunda C grubu ile Nikko (NIK) istasyonu arasındaki bölgede kabuk kalınlığı (Moho süreksizliği) 27 - 29 km arasında, Conrad süreksizliği 15.1 km ve yüzeydeki sedimanter tabaka kalınlığı da 4.5 km olarak saptanmıştır.

Summary.


.

The earthquakes which include the converted phases between P and S are located around Chiba city (group A),S houth-Westeren Ibaraki (group B), near the Tochigi-Ibaraki border (group C), on the coast of North-East Ibaraki (group D) and East of Ibaraki in the sea (group E). .

In this study the group C data is studied. The S - P time intervals are about 7 to 9 seconds. The focal depth are about 49 - 64 km. .

Crustal thickness is estimated to be about 27 to 29 km The conrad discontinuty is also 15.1 km and the thickness of sedimenter structure is 4.5 km. It is shown the converted waves are a very usefull tool for determining the deep crustral structure.