Başlangıç Gerilme Şartlarının Depremler Sırasında Sıvılaşmaya Etkisi (Deneyler ve Bir Yorum)