Baraj- Rezervuar Sistemlerinin Dinamik Analizi
Baraj- Rezervuar Sistemlerinin Dinamik Analizi .


Öztorun N. ve Akkaş N.

Özet.


Bu çalışmada, baraj-rezervuar sistemlerinin, baraj eksenine dik yönde etki eden harmonik temel ivmesi altinda etkileşimi incelenmiştir. .

Barajın ıslak yüzeyine etki eden hidrodinamik basınç, baraj-rezervuar iç yüzeyinin bilinmeyen deformasyonları ve temel ivmesinin bir fonksiyonu olarak kapali bir formda elde edilmiş, baraj hareketi de sayısal yöntemlerle araştırılmıştır. Hidrodinamik basınç barajın hareket denkleminde ilave bir terim olarak belirmektedir. .

Bu yaklaşımda baraj kesit alanının esnekliği ve suyun sıkıştırılabilirliği gözönüne alınmıştır. Suyun viskositesi ve yüzey dalgaları ihmal edilmiştir. .

Baraj yüksekliğinin, yük durumunun (yani su basıncının, sistemin her iki yüzeyinde mevcut olması, yalnızca bir yüzeyinde mevcut olması ya da su basıncının olmaması durumu), akışkanın sıkıştırılabilirliği, yapının kalınlığı ve yapının kesit alanındaki değişmenin, suyla etkileşim halinde olan yapinin spektrumu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Rezervuarın düzgün sınırlara sahip olduğu varsayılmiş ve yapınin sönümü gözönüne alınmamıştır. .

Problemin bilinmeyenleri yapının deformasyonları, hidrodinamik basınç ve yapı üzerindeki kesme kuvveti ve moment dağılımlarıdır. Bu bilinmeyenlerin muhtelif durumlar için yapının davranışıyla birlikte grafikleri çizilmiştir.

Summary.


.

The hydrodynamic pressure acting on the vertical wet surface of the dam is first evaluated in closed form as a function of the unknown plate deflection and the ground acceleration the motion of the dam itself is investigated employing numerical techniques. The hydrodynamic pressure enters the equation of motion of the dam as loading in excess of inertia load. .

In this approach, the general flexibility of the dam cross-section and the compressibility of the fluid are taken into account. The fluid viscosity and the effect of the surface waves are neglected. .

The effects of the plate height, the type of loading (i.e., existence of water pressure on both sides or on one side of the plate or the case of no water pressure), the compressibility of the fluid, the plate thickness, shape of the plate cross section on the response of the plate have been investigated. The fluid domain is assumed to have straight boundaries and the structural damping is not considered. .

The unknowns of the problem are the plate deflections, the hydrodynamic pressure, and the shear force and the moment distribution along the plate. These are plotted for various cases together with the response spectra. .