Sayın İbrahim E. Leylek’in “Yapıların Deprem Hesabı Üzerine Bir Uygulama Örneği” Adlı Yazısı ile İlgili Bir İrdeleme