Kuzey ve Doğu Anadolu’da Love Dalgalarının Dispersiyonu ve Yerkabuğu Yapısı
Kuzey ve Doğu Anadolu’da Love Dalgalarının Dispersiyonu ve Yerkabuğu Yapısı.


Ezen Ü.

Özet.


Bu çallışmada, episantrları Doğu Anadolu’da bulunan 5 depremin İ.T.Ü. (WWSSN) deprem istasyonunda kaydedilmiş Love dalgalarının dispersiyon özellikleri incelenmek suretiyle Kuzey ve Dogu Anadolu’da yerkabuğu yapısı araştırılmıştır. Bu amaçla Kuzey Anadolu’yu baştan başa kesen yörünge boyunca hesaplanan gözlemsel grup hızı eğrileri, teorik eğrilerle mukayese edilmiştir. Bu mukayeseyi yapabilmek için, yar sonsuz, elastik-katı ve tabakalı bir yerkabuğu modeli için Thomson-Haskel yöntemi ile teorik grup hızı eğrileri hesaplanmıştır. Sınama-yanılma yöntemi ile, gözlemsel eğrilere uyan teorik eğriler elde edilinceye kadar değişik yerkabuğu modelleri üretilmiştir. .

Sonuçta, gözlemsel eğrilere en iyi uyan teorik eğriyi veren yerkabuğu modeli, izlenen yörünge boyunca bölgede ortalama yerkabuğu yapısı olarak saptanmıştır. Saptanan bu yerkabuğu yapısı modeli 4 tabakalı olup toplam 38 km kalınlığındadır.

Summary.


In this study the structure of the earth’s crust along the Northern and Eastern Anatolia were investigated by studying dispersion characteristics of Love waves recorded at İ.T.Ü. (WWSSN) earthquake station associated with five earthquakes which are located on Eastern Anatolia. .

For this purpose, computed theoretical group velocity curves are compared with observed group velocity curves. The theoretical group velocity curves were computed by the Thomson­Haskell matrix iteration method for half space, elastic-solid and and layered crustal model.

Different crustal models are generated with the trial and error technique until finding theoretical curves that fit the observed curves very well. Finally, earth’s crust model an average crustal structure beneath the Northern and Eastern Anatolia was obtained after getting a best fit between the observed and theoretical group velocity curves.

This obtained four layered crustal structure has thickness of 38 km.