Girişime Uğramış Yapay ve Gözlemsel Dispersif Dalgalarda Gecikme Zamanının Saptanması
Girişime Uğramış Yapay ve Gözlemsel Dispersif Dalgalarda Gecikme Zamanının Saptanması.


Ezen Ü.

Özet.


Bu çalışımada, girişime uğramış dispersif dalga trenlerindeki gecikme zamanlarını saptamak için bazı spektral teknikler incelenmiştir. İlk adımda ı dispersif, yapay dalga trenleri üretilerek bu veriler üzerinde incelenen tekniklerin rezollisyonu araştırılmış daha sonra girişime uğramış gözlemsel Rayleigh yüzey dalgaları üzerinde uygulamaya geçilmiştir. .

Alınan sonuçların kıyaslaması göstermiştirki, denenen otokorelasyon ve Spektral Null (sıfırlar) tekniğinin rezolüsyonu yapay ve gözlemsel veriler üzerinde aynı kalırken, Kepstrum tekniği gözlemsel veriler üzerinde, yapay veriler üzerinde olduğu kadar ,başarılı sonuçlar vermilştir.

Summary.


In this study, some spectral techniques have been examined in order to find out delay times in the interfered wave trains. First of all, dispersive artificial wave trains were generated by superposing two artificial wave train in nearly equal frequency bands for different delay times. Resolution of the spectral techniques have been investigated on this artificial data. Later, these techniques have been applied to the observed interfered Hayleigh surface waves. .

Comparison of the obtained results has shown that techniques of Cepstrum has not been successful on the observed data as much as on the artificial data while the resolutions of the autocorrelation and spectral null techniques on the artificial and observed data have been staying at the same level.