Yapıların Deprem Hesapları Üzerine Bir Uygulama Örneği (Türk Deprem Yönetmeliği ile Yeni DIN 4149 (Nisan 1981) Karşılaştırılması) (II inci Kısım)