Depreme Dayanıklı Hastane Tasarımı
Depreme Dayanıklı Hastane Tasarımı.


Köse S.

Özet.


Kişiler için sağlık hizmetleri büyük önem taşır. Depremlerin meydana gelmesiyle bu önem artmaktadır. Bu yazının amacı hastanelerde deprem nedeniyle meydana gelebilecek olan yapısal olmayan hasarlarla ilgili soruları cevaplandirmak, böylece planlama sırasında depreme dayanıklı bir hastane tasarımı için alınabilecek önlemleri kapsamaktadır.

Bu yazıda depreme dayanıklı hastane tasarımı sırasında karşılaşılan düşey sirkülasyon problemleri, hassas techizatlar, yardımcı sistemler ve mekanik techizatların depremden zarar görmelerini önleyecek tedbirler yer almaktadır. Yazı dört bölümden oluşmaktadır: hastanelerin afetlerdeki rolü, hastaneperformansı, düşey sirkülasyon problemleri, diğer yardımcı sistemlerin tasarımları.

Summary.


Health services are very important for human beings. During an earthquake health services become much more important and critical. The purpose of this paper is to point out the non - structural damage which may occur in a hospital during an earthquake and which may prevent the proper function of the hospital in an emergency. Certain measures are pointed out so as to have a hospital functioning during an earthquake.

In this paper measures to be taken for the solution of vertical circulation problems, protection of sensitive health and intensive care instruments, auxiliary systems and mechanical support systems against earthquake damage are presented.

The paper is composed of four section: the duties of a hospital, during earthquakes, performance of hospitals, vertical circulation problems and design of other support systems.