Yapıların Deprem Hesapları Üzerine Bir Uygulama Örneği (Türk Deprem Yönetmeliği ile yeni DIN 4149 (Nisan 1981) karşılaştırılması)