Bazı Ülkelerin Deprem Yönetmeliklerindeki Yatay Kuvvet Hesabı Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Bazı Ülkelerin Deprem Yönetmeliklerindeki Yatay Kuvvet Hesabı Yöntemlerinin Karşılaştırılması.


Demir H. ve Polat Z.

Özet.


Bu çalışmada; daha önce Avrupa ülkelerinin deprem yönetmeliklerindeki yatay kuvvet hesabı yöntemleri üzerine yapılan bir inceleme I1l, Avrupa dışındaki bazı üllkelerin deprem yönetmelikleri için de yapılmıştır.Bu çalışmalar ile, bu konuda sürdürülen "Uluslararası örnek yönetmelik" teşkili gayretlerine katkıda bulunulmak amaçlanmıştır.

Her bir ülkenin yönetmeliğinde, bu hususta dikkate alınan parametreler ve bunların değerlendirme tarzı, ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak, tablolar halinde düzenlenip gösterilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler ve varılan sonuçlar, bu konuda, bir "Uluslararası örnek yönetmeliğin" (code-modele) oluşturulmasıniın pek güç olmayacağını göstermektedir.

Summary.


In accordance with the task of a unified code-model for earthquake resistant structures, this study has been conducted. It's related with and complemantary to previous report submitted to 6, ECEE I1I. .


EQ resistant regulations of several non-European countries are compared according to some basic classifications. Which factors in each country's regulation and of what magnitude are consedered, what similarities and dissimilarities exist among them, to which factors importance is attributed are examined and compared. .


The results are given in a tabulated form for easy reference as well as for comparison and use together with the previous 'one in preparation of new codes and a unified code-model especially.