Marmara Bölgesi İçin Sismik Gürültü Ölçütleri
Marmara Bölgesi İçin Sismik Gürültü Ölçütleri.


Alsan E.

Özet.


Marmara bölgesindeki bazı deprem istasyonları için sismik gürültü spektrumları hesaplanmış, gürültü seviyelerindeki değişimler ve bunların etkenleri araştırılmıştır.

0.2-12.8 Hz. aralığı için yapılan frekans analizinde analog yöntem kullanılıp, manyetik band üzerindeki verileri band-geçişli filtrelerden geçirerek alınan kayıtlardan yararlanılmıştır. Elde edilen istasyon spektrum eğrileri benzer bir şekil göstermişlerdir: 5 Hz. E kadar gürültü genliğinin frekansla azaldigi, 5 Hz. in üstünde ise arttığı izlenmiştir. Spektrumlarda, alçak frekanslar için, sismik gürültü seviyesindeki belirgin farklılıkların en önemli etkeninin hava durumundaki değişimler olduğu görülmüştür. Siklonların çok görüldüğü kış ayları ve kıyıya yakın istasyonlar alçak frekanslarda en yüksek gürültü seviyesini vermişlerdir. Endüstri ve trafik etkinliklerinden kaynaklanıp yüksek frekanslarda görülen, gece-gündüz gürültü seviyeleri arasındaki en belirgin değişim, şehir içinde yer alan ISK istasyonu için izlenmiştir. Sismik gürültülerin kaydı bozucu etkisini mümkün olduğu kadar azaltmak ve bilhassa bölgesel deprem başlangıçlarını yakalayabilmek konusunda uygun filtre düzenlemelerinin kullanılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

Summary.


Seismic noise spectrums were obtained for some seismic stations in Marmara Region. The variations in the noise level and their causes were investigated. The analysis was made for the frequency range 0.2-12.8 Hz. The data recorded on magnetic tapes and converted to analogue form were used. In order to obtain 'the noise spectrums, the signals were passed through the band-pass filters. The noise spectrum curves for different stations showed a similar form: Below 5 Hz. The amplitudes of seismic noise decreased and above 5 Hz. increased with frequency. The variations in weather situation were found as the most important effect for the low frequency noise which showed highest levels in winter (cyclonic effect) and for coastal stations. High frequency noise generated by traffic and industrial activities showed an obvious difference between daytime and night-time for ISK station which takes place in the city. To use appropriate frequency filters can be recommended for diminishing the disturbing effect of background noise on the seismic records and for detecting, especially, weak onsets of regional earthquakes.