1980 Yılı Batı Türkiye Deprem Etkinliği
1980 Yılı Batı Türkiye Deprem Etkinliği.


Tezuçan L., Ayhan E., Alsan E., Başarır E., Üçer S. B. ve Sancaklı N.

Özet.


Kandilli Rasathanesinde çalıştırılan Anadolu Deprem Şebekesi ve Marmara Bölgesi radyo bağlantılı deprem şebekesinin verileri ile yapılan bu çalışmada 1980 yılı için Batı Türkiye'deki deprem etkinliği araştırılmıştır. .

Yıl boyunca 769 depremin çözümü yapılmış ve dağılımları incelenerek aşağıdaki etkinlik alanları belirlenmiştir .

Emet, Simav - Gediz, Simav - Demirci, Bigadiç - Sındırgı, Demirci - Gökçedağ, Saros Körfezi, Tefenni - Yeşilova, Köyceğiz - Marmaris ve Çınarcık.

Summary.


The The seismic activity of Western Turkey has been investigated for the year 1980. 769 earthquakes have been located between 35° - 42° north latitudes and 25° - 32° east longitudes. The data used in this study were obtained from Anatolian seismic network and a telemetered network (MARNET). Both network run by Kandilli Observatory.

The data have been processed by a computer programme using Herrin's traveltimes. Depths are restricted to 0 km. Signal durations have been used for magnitude determinations.

The listing of earthquakes contains date (day, month, year), origine time (GMT), latitude, longitude, magnitude, root mean square of residuals (RMS), number of arrivals (NA) and quality of solutions respectively.

Epicentre maps were drawn according to the magnitude and the solution quality of eartquakes. Monthly maps have good, fair and poor solution qualities. Quarterly maps have good and fair solutions and annual map has only good solutions.

In 1980, the main activity centres were: Emet, Simav - Gediz, Simav - Demirci, Bigadic - Sındırgı, Demirci - Gökçedağ, Saros Bay, Tefenni - Yelşilova, Köyceğiz - Marmaris and Çınarcık