Yapı-Zemin Etkileşiminin Kuramsal Temeli ve Yönetmeliklere Yansıması