San Fernando Fay Yakını Deprem Kayıtlarının Deprem Tasarımına Getirdikleri
San Fernando Fay Yakını Deprem Kayıtlarının Deprem Tasarımına Getirdikleri.


Bertero V. V., Mahın S. A. ve Herrera R. A.

Çeviren .


Coşkunyel A.

Özet.


1971 San Fernando depremlnin faya yakın kayıtları sık ve uzun sureli ivme darbelerini ve bunun neticesi olarak ta görülmemiş boyutta yer hızı artışlarını içermektedir. Kaıyıtların yeniden gözden geçirilmesinden ve fay yakınındaki yer hareketlerinin uygun teorik metotlarla incelenmesinden bu tip ivme darbelerinin genellikle faya yakın yerlerde alınan kayıtların bir özelliği olduğu anlaşılmıştır.

San Fernando depremi süresince fazla hasar görmüş binaların analitik olarak incelenmesi sonucunda gözlenen yapısal hasarların temel özelliklerinin nedeninin bu sık ve uzun süreli ivme darbelerinin olduğu anlaşılmıştır. Muhtemel deprem faylarına yakın yerlerdeki yapılarda kullanılan güncel, depreme dayanıklı tasarım metotları üzerinde bu cins darbelerin etkileri özellikle proje depremini saptamada incelenmiştir.

Pek çok fay yakını kayıtlara ve daha standart ivme kayıtlarına olduğu gibi tek ve çok serbest dereceli sistemlerin doğrusal olmayan dinamik tepkileri üzerindeki analitik çalışmalar fay yakınındaki arazilerde;

a) Yonetmeliklerde şu anda kullanılan deprem yükleri düzeylerinin çok büyük öteleme düktilitesine gerek duyduğunu,

b) Düzeltilmiş elastik mukabele spektrumunun olabilecek daha büyük yer hızlarını yansıtması gerektiğini ve

c) Elastik olmayan maksimum tepkinin elastik tepki tahminlerinden güveli olarak çıkarılamayacağını göstermiştir.