Gezegenler Sismolojisi ve İç Yapıları
Gezegenler Sismolojisi ve İç Yapıları .


Toksöz M. N.

Çeviren .


Ezen Ü.

Özet.


Gezengenler sismolojisi Apollo 11 astronotları tarafından AY yüzeyine ilk sismometrenin yerleştirilmesi ile 1969 da başlamıştır. 1969 u izleyen yıllarda beş ayrı sismik istasyon daha AY yüzeyinde işletime geçirilmiştir. AV yüzeyinde kurulan ve ALSEP (Apollo Landed Science Experiment Package) adı ile anılan bu sismik istasyonların çalışması 1 Ekim 1977 de sona erdirilmiştir. Öte yandan Viking uçuşları ile de MARS'a 1976 da üç bileşenli iki sismometre yerleştirilmiş, bunların çalışması da 2 Nisan 1978 e kadar sürdürülmüştür.

AY'dan ve MARS'tan elde olunan sismik verilerin çoğu halen analiz edilmektedir. Bu yazıda 1969-1979 doneminde gezegenlerin sismolojisi konusunda mevcut bigilerimizi arttıracak bir özetleme yapılmak istenmiştir. Yazı AY'ın ve MARS'ın sismisitesini, çalıştırılan aletleri ve bunların kurulduğu alanların sismik çevrelerini (gürültü ve dalga yayınım karakteristikleri gibi) tanımlamakta ayrıca AY, MARS, VENUS ve MERKUR'ün iç yapılarina ilişkin modelleri kapsarken, kıyaslama için Dünyamız referans olarak kullanılmaktadır.

Because "a" and "b" could not represent a quantitative sense in seismicity, some relationships of these constants which give average characteristics for the future activity in different regions, were investigated such as annual maximum magnitude and maximum magnitude which is exceeded with 70 % probability in 50 years return period.