Adapazarı yöresinde Yapılan Yapay Patlama ile İlgili Ön Değerlendirme Sonuçları
Adapazarı yöresinde Yapılan Yapay Patlama ile İlgili Ön Değerlendirme Sonuçları.


Gürbüz C., Üçer S. B. Ve Özdemir H.

Özet.


Adapazarı yöresinde 10 Mayıs 1979, 6 Haziran 1979 ve 10 Haziran 1979 tarihlerinde yapılan taş ocağı patlatmalarından, Adapazarı- İnönü doğrultusunda yapılan algılamalar ve bunların ön değerlendirmeleri sunulmuştur. En uzak algı noktası, taş ocağından yaklaşık 201 km uzaklıktadır. 16 gözlem noktasının 13’ünde yeterli sinyal/gürültü (S/G) oranında sismogramlar gözlenebilmiştir. Kağıda kayıt yapan deprem kayıtçılarının kullanıldığı çalışmada, yörede sürekli çalışan bazı deprem algılayıcılarından da yararlanılmaya çalışılmıştır. Bölgedeki yer kabuğunun ayrıntılı incelemeyi amaçlayan bu çalışmada gözlenebilen veriler istenilen düzeyde değildir. Bununla beraber ileride yapılacak benzer çalışmalar için yararlı ön bilgiler ve ve deneyimler kazanılmıştır. Adapazarı yöresinde kabuk kalınlığının yaklaşık 28-29 km Moho sınırının hemen altında P dalgasının görünür hızının yaklaşık 8.1 km/s olduğu saptanabilmiştir.

Summary.


Recording and preliminary results of quarry blasts made near Adapazarı (TURKEY) at 10th May, 1979. 6th June, 1979 and 10th June, 1979 which are recorded along the North south Adapazarı-İnönü direction, are presented. Furthest recording location from the quarries is at about 201 km. From 13 station of a total, 16, sismograms with adequate signal to noise ratio have been obtained. The recordings arc made with the standard analog earthquake seismographs and the stations have been arranged in a way that data from some of the permanent stations in the area can also be used. This survey has been planned for detailed exploration of the crust but the data collected is not adequate for such interpretation. However, useful preliminary results and experience have been gained for future similar surveys. The thicknes of the crust at Adapazarı region is estimated as about 28-29 km and apparent P wave velocity just below Moho discontinuity is about 8.1 km/s.