Sismolojik Verilere Göre Doğu Akdenizin Kuzeyinde ve Güneydoğu Anadolu’da Avrasya- Afrika Levha Sınırının Özellikleri
Sismolojik Verilere Göre Doğu Akdenizin Kuzeyinde ve Güneydoğu Anadolu’da Avrasya- Afrika Levha Sınırının Özellikleri.


Büyükaşıkoğlu S.

Özet.


Sismik verilerden yararlanılarak yapılan bu çalışmada Avrasya - Afrika levha snırına ilişkin şu sonuçlar elde edilmiştir. Antalya Körfezi açıklarında 47° lik bir eğimle Anadolunun altına dalmakta olan bir bindirme zonu, Kıbrıs Adasının güneydoğusunda bir bindirme zonu, adanın güneybatısından geçen ve KKD - GGB doğrultusunda uzanan normal fayların oluşturduğu bir yırtılma zonu, Kıbrıs Adasının güneydoğu köşesinden KKB yönüne doğru İç Anadolu'nun altında derinleşen bir derin depremler zonu, İskenderun ve Antakya ile bunun kuzeyinde kalan bölgede K8°D ya doğru uzanan ve güneye doğru kaymakta olan bir normal faylar zonu saptanmıştır. İncelenen bölgede, Doğu Anadolu fay zonu'nun Bingöl dolaylarından başlayıp güneybatıya dogru uzanmakta olduğu ve Malatya ile Adıyaman arasından geçtikten sonra sona erdiği görülmüş, fay zonundaki yanal hareketin sol yönlü olduğu kanıtlanmıştır. Güneydoğu Anadolu bindirme zonunun Lice’den geçtikten sonra 38°K 38.5°D koordinatlarma kadar uzandığı ve bu noktada Doğu Anadolu Fay zonu ile birleştiği, daha güneyde derin depremlerin oluşturduğu ikinci bir bindirme zonunun da bulunduğu sonucu elde edilmiştir..

Summary.


The nature of the boundary between the Eurasian and African plates in Southeast Anatolia and in the northern part d Eastern Mediterranean was investigated. For this purpose, the earth that occurred within the region bounded by 33° - 39°N and 30°-41°E from 1300 to the end of 1976 were used. From the epicentral distributions, fault-plane solutions and distribution of the earthquake feel in the vertical planes along different profiles, it was concluded that tile plate boundary under consideration, is not as simple as it was thought. It was found that this boundary consists of a subduction zone around the Gulf of Antalya. This zone starts just west of the gulf and continues to the south of the southwest coast of Cyprus. It dips about 47° to northeast. In addition to the subduction zone mentioned, there exists a fracture zone of normal faultings off the south­ west coast of Cyprus with an average trend of NNE; a narrow thrust zone off the southeast coast of Cyprus: a zone of normal faultings with small strike-slip component around İskenderun-Antakya-Adana region and at the northern part of this area where the lateral movement is toward south. Finally, further east the East Anatolian fault zone with left lateral strike - slip movement and also southeast Anatolian thrust zone follow. From the vertical distribution of the earthquake foci along a profile taken from the southeast corner of Cyprus to NNW, it was found that the foci are deepening along a plane which dips 20° and reaches a depth of about 220 km beneath Central Anatolia. It was also concluded that the Southeast Anatolian thrust zone that extends from east within the area of interest and continues to the west, intersects the East Anatolian fault zone at 38° N; 38.5° E and stops there. From the investigation of the vertical distribution of the earthquake foci around the Southeast Anatolian thrust zone, a second thrust zone is also observed. The surface trace of this zone lies further south.