Ağır Yapıların Dinamik Analizinde Matematik Model Seçimi