Deprem Araştırma Bülteni (24. Sayı)
Zemin-Yapı Periyod Etkileşimi ve Deprem Yönetmelikleri.


Aydınoğlu N., Erguvanlı A., Özaydın K.

Summary.


This paper comprises the effect of soil-structure period interaction taking into account the behaviour of structures during earthquakes, and investigates the subject from the aspect of earthquake codes. At present, few codes consider the soil-structure period Interaction while the rest take into account the soil effect by superfluously increasing the horizontal force acting on the structure. In this article, certain earthquake codes are compared and evaluated for their different approaches in considering the effects of soil conditions and soil-struc­ ture period interaction. The aim of this investigation has been 'to make a critical survey of the son-structure period interaction effect and suggest certain improvements on the existing codes, from the view point of realistic determination of soil and structure natural periods and evaluation of foundation son parameters.

Özet.


Bu makalede, depremler sırasında yapıların davranışları da dikkate alınarak, zemin-yapı periyod etkileşimi deprem yönetmelikleri açısından incelenmiştir. Halen Dünya’da çok az sayıda ki Deprem Yönetmeliğinde Zemin-yapı period etkileşimi dikkate alınmaktadır. Birçok mevcut yönetmelikde ise Zemin koşullarına göre yapıya etkiyen yatay kuvvet gereksizce arttırılmaktadır.Bu incelemede, birçok deprem yönetmeliği, Zemin etkisini ve periyod etkileşimini dikkate alışları açısından karşılaştırılmıştır. Bu araştırmanın gayesi, mevcut Türkiye Deprem Yönetmeliğinin bu açıdan iyileştirilmesi ve Zemin ile yapı hakim periyodlarının gerçekçi bir şekilde saptanmaları hakkında önerilerde bulunmaktadır.