Deprem Araştırma Bülteni (22. Sayı)
Küçük Depremlerin Getirdiği Sorunlar.


Çeviren.


Ateş R.

Özet.


Son aylarda San Andreas Fayı boyunca oluşan küçük depremler fırtınası, yerbilimcileri, bu aktivitenin değerlendirilmesinde güç durumda bırakmıştır. Bazıları bu aktiviteyi büyük bir depremin izleyeceğini söylerken digerleri ise karşıt görüştedirler. Bir yıl kadar once Palmdale, Kaliforniya yöresinde 11600 km2'lik bir bölge tıpkı mayalı ekmek hamurunun kabarması gibi 30 cm'den fazla yükselmiştir. Eski çalışmaları gözden geçiren araştırmacılar güney Kaliforniya’ da 60 kişinin ölümüne yol açan 1971 San Fernando depreminden önce de yukarıda konu edi­ lenden daha dar bir alanda yer kabuğunun yükselmiş olduğunu saptamışlardır.Geçen baharda oluşan Palmdale kabarmasının önceden sanılandan daha büyük olduğu ve bir bölümünün daha sonra sanki iğne ile delinmiş gibi çökmüş olduğu ortaya çıkmıştır. Fay boyunca arazide bazi bölümler kabarma öncesinden daha da alçalmıştır. Yer kabarması ile birlikte bir seri küçük depremler de olmaya başlamıştır. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Sismoloji Laboratuvarından Dr. K. McNally'e gore Palmdale yöresinde, fay boyunca 32 km'lik bir bölümde magnitüdü Richter ölçeğine göre 3'e kadar ulaşan 400 deprem kaydedilmiştir. (Ölçeğe gore 4.5'dan büyük depremler hasar yapabilir). Bu tür 'Deprem Fırtınaları' 1971 San Fernando Depreminden iki-üç yıl önce de olmuştu. Çinde 650.000 kişinin öldüğü 1976 büyük depreminden önce de deprem fıtınası izlenmiştir. Diğer yandan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, başka bölgelerde gozlenmiş küçük deprem fırtınalarının ardından büyük depremlerin oluşmadığını söylemektedirler. Esrar henüz çözülmeden durmaktadır.