Deprem Araştırma Bülteni (21. Sayı)
Batı Anadolu’nun Deprem Riski Analizi.


Numanoğlu A. B.

Özet.


İlk bölümde, doğa olaylarını yöneten yasaların tanımları kısaca açıklanmıştır. Sonraki bölümlerde, deprem oluşumlarının rastlantıya bağlı olaylar olarak ele alınmaları ve zaman içerisinde betimlenmeleri nedeniyle, Poisson dağılımının özellikleri incelenmiş ve bu dağılımın uygulanabilme koşulları verilmiştir. Büyük depremler için oldukça başarılı ve iki varsayıma dayanan istatistik bir model kullanılmıştır. Üç değer (Extreme Value) yöntemi hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, bu modele uygulanmış ve (37.0,41.0)N (27.0,31.0)E koordinatları içindeki bölgenin deprem riski hesaplanmıştır. Son bölümde ise, yöntem ve sonuçlar tartışılmıştır.

Summary.


In the first chapter, the definitions of the laws governing the natural phenomena, has been explained briefly. In the following chapters, properties of the Poisson distribution law are studied, since earthquake occurrencies will be considered as stochastic process which are described in time and the applicability conditions of this distribution are given. The statistical model which has been used consists in two assumptions and is relatively succesful for large earthquakes. After giving the knowledge about extreme value method, it has been applied to this model and the earthquake risk is computed for the region in (37.0,41.0)N-(27.0,31.0)E coordinates. In the last chapter, the method and results are discussed.