Deprem Araştırma Bülteni (21. Sayı)
Plastisite İndisinin Kayma Dalgası Hızına Etkisi.


Kumbasar V., Erguvanlı A.

Özet.


Kohezyonlu zeminlerde plastisite indisinin kayma dalgası hızına etkisini araştırmak amacı ile, sekiz değişik kil üzerinde rezonans frekansı deneyleri yapılmıştır. Deneyler çok ufak birim kayma mertebelerinde ve çevre basıncı uygulanmadan yürütülmüştür. Deneylerde kullanılan yoğrulmuş, suya doygun killi zeminler geniş plastisite indisi sınırları içinde seçilmiş ve mineraIojik bileşimleri DTA ve X-ışınlan difreksiyonu ile nitelik olarak saptanmıştır. Deney sonuçları, aynı kıvamdaki kil zeminlerde, kayma dalgası hızının artan plastisite indisi ile azaldığını göstermiştir. Bu hususun, depreme dayanıklı zemin yapıları için malzeme seçimine ve deney programlarının hazırlanmasına, ışık tutacağı düşünülmelidir. Gerçekçi tasarım aşamasında, kayma dalgası yayılma hızına çevre basıncı ve birim kayma genliği mertebesi etkilerinin de dikkate alınması gereği tabiidir.

Summary.


Resonant-column tests were performed, at zero confining presure and under small strain amplitudes, to exhibit the effect of plasticity index of different clayey soils on tlhe shear wave velocity, when compared at the same relative different plasticity indices and their mineralogical composition were determined qualitatively by DTA and X-ray diffraction analysis. The test results have shown the general tendency of decrease in shear wave velocity with increasing plasticity index of different soils at the sattne consistency, which may be evaluated as a general criteria to shed light for choice of soils and their testing programmes for aseismic design of earth structures. It should also be clear that the effect of strain amplitude and confining pressure on shear wave velocity is of prime consideration for realistic design criteria.