Deprem Araştırma Bülteni (19. Sayı)
Dönel İnce Kabuk-Sıvı Sistemlerinin Dinamik Hesabı.


Karadeniz H.

Özet.


Bu makalede, su ile kuşatılan veya sıvı ihtiva eden eksenel simetrik ince kabukların dinamik davranışı incelenmiştir. Hesaplamada, genel olması ve sıvı dinamiğine başarı ile tatbik edilebilmesi dolayısıyla sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Meridyen eğrileri, giriş bilgileri ile kontrol edilen parametrik değişkenlerin fonksiyonu olarak tariflenen sabparametrik bir dörtgen sıvı elemanı (alışılan elemanlardan farklı) takdim edilmiştir. Depremden dolayı meydana gelen hareket vektörü ve yapı-sıvı sisteminin müşterek problemi formüle edilmiştir. Yapı-sıvı sisteminin öz değer problemini çözmek için, en az bilgisayar belleği kullanan, bir hesap tekniğinin algoritması verilerek çözümlerin doğruluğu sayısal örneklerle gösterilmiştir.

Summary.


In this paper. the dynamic behaviour of axi-symmetrical thin shell structures, either surrounded by water or containing fluid, is studied. The finite element method is used in the analysis since it is general and success fully applicable to the fluid dynamics. A quadrilateraJ subparametric fluid element with changeable meridionaJ curves (which differs from the conventional elements) being functions of parammetric variables controlled by data input is presented. The inertia vector of fluid elements due to an earthquake excifution and the coupled problem of the structure-fluid system are formulated. The algorithm of a technique which uses minimum computer storage is presented for the solution of the coupled eigenvalue problem. The accuracy of solutions is demonstrated by numerical examples.