Deprem Araştırma Bülteni (16. Sayı)
Sismik Bölgelemede Problemler.


Housner G. W., Jennings P. C.

Çeviren.


Tabban A.

Özet.


Bu makalede mühendislik projelendirmeleri için sismik bölgeleme problemleri incelenmekte ve pratikte kullanılmak üzere önerilerde bulunulmaktadır. Çeşitli bölgeleme haritalarında yer alan veri ve tahminlerin derecesi üzerinde durulmakta, çeşitli formlardaki verilerin özellikleri araştırılmaktadır. Tebliğin kısa bir bolümü de mikro bölgeleme ve zemin hareketlerinin teorik hesabının değerlendirilmesine ayrılmıştır. Mühendislik amaçları için kullanılacak iyi bir sismik bölgeleme haritasının basitlik, az sayıda bölgelere ayrılmış bulunması ve geçmişteki münferit depremlere fazlasıyla bağlı olmama özelliklerini bulundurması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Yazarların kanısına göre proje kriterlerini gösteren sismik bölgeleme haritaları daha genel bilimsel haritalardan hareket edilerek kendi sahasında bilgili mühendisler tarafından hazırlanmalıdır. Ayrıca, mikro bölgeleme ve yüzeysel hareketlerin teorik hesap tekniklerinin, proje hesaplarında göz önüne alınacak zemin hareketlerinin elde edilmesinde güvenilir yöntemler olmadığı sonucuna varılmıştır; Bu gibi hareketleri benzer şartlar altında kaydedilmiş akselerogramlardan doğrudan doğruya değerlendirme yoluyla elde etmek daha uygundur.

Summary.


The paper analyzes the problems of seismic zoning for engineering design and makes recommendations for future practice. The degree of data and judgement that are present in seismic zoning maps of different types is reviewed and the characteristics of the different forms of data are examined. A brief section is devoted to an assessment of microzoning and the theotetical calculation of surface motions. It is concluded that a good seismic zoning map for engineering use should be simple, with broad zones, and should not be overly dependent on individual past earthquaes. In the writers judgment, seismic zoning maps specifying design criteria should be drawn by knowledgeable engineers in each particular field, using more general scientific maps for data and guidance. It is concluded also that microzoning and the theoretical calculation of surface motions are not yet reliable methods for determining ground motions for design calculations; it is more appropriate to determine such motions by direct extrapolation from comparable recorded accelerograms.