Deprem Araştırma Bülteni (14. Sayı)
Ankara’nın Deprem Bölgesinde Bulunmasının Nedenleri.


Tabban A.

Özet.


Ankara'da inşaatla ilgilenen kamu ve özel sektörlerde, Ankara’nın deprem bölgesine alınması nedeniyle mühendislik hizmetlerinin çoğaltılıp, bina maliyetlerinde büyük artıma sebep olduğu ve dolayısıyla ekonomiye zarar getirdiği görüşü hâkimdir. Bu sorulara cevap verebilmek, kamuyu aydınlatabilmek ve Ankara kentinin, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında 4. ncü derecede tehlikeli, deprem bölgesinde bulunması nedenlerini ortaya koymak için bu yazı hazırlanmıştır. Ayrıca yazıda, deprem bölgeleri haritasının geçirdiği safhalar, Ankara'nın jeolojisi ve tektoniği araştırılmış, ayrılabilen zemin gruplan deprem yönünden irdelenmiştir. Civarda olmuş tarihi depremlerin Ankara'da yaptığı hasarın ayrıntıları da verilmektedir. Ankara'nın deprem bölgesi olarak kabul edilmesi, yapılara gelen yatay kuvvetlerde çok küçük bir artış yapmakta, ayrıca bu artışın yapı maliyeti üzerindeki etkisi de çok önemsiz bir düzeyde kalmaktadır. Bu nedenlerle Ankara'nın deprem bölgesine alınmış olmasının yapıların güvenliği açısından olumlu ve gerekli olduğu sonucuna varılmaktadır.

Summary.


Among the private and public constructors and designers of Ankara the argument that the inclusion of Ankara into the Fourth Degree Eartquake zone has increased the building costs tremendously and caused losses to the economy is very widely held. This paper has been prepared for the information of the public and to explain the reasons for the inclusion of Ankara to the fourth degree earthquake zone in the Turkish Earthquake Zonin Map. Besides, in this paper, the evolution of the earthquake zoning map, geology and tectonics of Ankara were investigated and the soil types encountered in Ankara were studied from the point of earthquakes. The list of historical earthquake damage occured in Ankara is also given. The acceptance of Ankara as a fourth degree earthquake zone creates some very small increases in the lateral forces coming to the buildings, also the extra cost of these increases in Iateral forces remain almost at a negligible level. For these reasons it is concluded that the inclusion of Ankara into the fourth degree earthquake zone is highly necessary and profitable form the point of security of public life and the buildings themselves.