Deprem Araştırma Bülteni (12. Sayı)
100 Metreküplük Bir Yüksek Su Haznesinin Deprem Analizi.


Bayülke N.

Özet.


Yazıda yüksek su haznelerinin genel karakterleri belirtildikten sonra Ankara civarında bir tip projeye göre yapılmış 100 tonluk betonarme ayaklı yüksek su haznesinin analizi yapılmıştır. Yapının titreşim periyodu ölçülmüş ve analitik yolla hesaplanmıştır. Her iki periyodun birbirine çok yakın oluşu kullanılan matematik modelin doğruluğu saptanmıştır. Tip yapının El-Centro 1940 ivme spektrumuna göre maruz kalacağı yatay kuvvetler ve yapının mevcut taşıma kapasitesinin karşılaştırılması yapılmış ve yapının bu depreme göre yeterli dayanıma sahip olmadığı görülmüştür. Tip projenin bu hali ile birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde yapılmasının sakıncalı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yeni deprem yönetmeliğinde yüksek su hazneleri için yatay kuvvetlerin hazne seviyesine münferit yük olarak tatbikinin betonarme ayaklı su hazneleri için çok ağır bir hüküm olduğu gözlenmiştir.

Summary.


In this paper the general characteristics of elevated water tanks are given. Analysis of a 100 ton capacity reinforced concrete elevated water tank near Ankara is made. The fundamental period of vibration of the structure is measured and calculated analitically. Both periods were very close to each other and thus the validity of the mathematical model of the structure is verified. The forces coming to the structure according to El-Centro 1940 acceleration spectrum and the actual istrength of the structure were compared and it was observed that in its present form the structure did not have sufficient strength. Thus the construction of this type of water tank in first and second degree earthquake zones is dangereous. Besides this the application of the base shear force as a concentrated force to the tank level is a highly conservative design method for reinforced concrete elevated water tanks.