Deprem Araştırma Bülteni (9. Sayı)
Mühendislikte Deprem Riski Analizi.


Cornell A.

Çevirenler.


Ergünay O., Çapan U. Z.

Özet.


Bu makale, mühendislik yapısı yapılacak herhangi bir alandaki deprem riskinin saptanması için bir metot ortaya koymaktadır. Sonuçlar pik zemin ivmesi gibi bir zemin hareketi parametresinin ortalama tekerrür periyoduna göre değişimi cinsinden bulunmaktadır. Metot, deprem kaynaklarının etkileri ile bu kaynaklara ait ortalama aktivite hızlarını birleştirerek göz önünde bulundurmaktadır. İncelenen alan ile nokta, hat veya bölgesel deprem kaynakları arasındaki gelişigüzel ilişkiler bilgisayarların sağladığı kolaylıklarla modellendirilebilir. Eğer, genellikle kabul edilmiş magnitüd dağılımı ve azalma kanunları kullanılacak olursa yıllık maksimum zemin hareketlerinin dağılımları, uç değer dağılımlarının (extreme value distributions) 1 nci veya 2 nci tipi şeklindedir.

Summary.


This paper introduces a method for the evaluation of the seismic risk at the site of an engineering project. The results are in terms of a ground motion parameter· (such as peak acceleration) versus average return period. The method incorporates the influence of all potential sources of earthquakes and the average activity rates assigned to them. Arbitrary geographical relationships between the site and potential point, line, or areal sources can be modeled with computational ease. In the range of interest, the derived distributions of maximum annual ground motions are in the from of Type I or Type II extreme value distributions if the more commonly assumed magnitude distribution and attenuation laws are used.