Deprem Araştırma Bülteni (7. Sayı)
27 Haziran 1966 Parkfield Depreminde Elde Olunan Sismoskop Kayıtlarının İncelenmesi.


Hudson D. E., Cloud W. K.

Çeviren .


Yurdatapan O.

Özet.


Parkfield depremine ait 16 adet sismoskop kayıdının analizi, akselerograf kayıtlarından elde olunan bilgilere oldukça faydalı ilaveler yapmış bulunmaktadır. Fay'a olan uzaklığa göre mukabele (Response) spektrum değerlerinin azalması ve mukabele spektrumundaki bazı anomalilerin lokal jeoloji ile ilgisinin saptanması buna bir örnek teşkil edebilir. Fayın yakın civarında ilk kuvvetli zemin hareketinin fayı kesen doğrultuda olduğu tesbit edilmiştir. Zemine ait zaman - ivme diyagramlarından hesaplanmış mukabele spektrum eğrileri ile sismoskoptan elde edilmiş bulunan verilerin karşılaştırılması, normal arazi şartlarında sismoskop sonuçlarının % 10 - 15 sıhhatle doğru olduğunu göstermektedir.

Summary.


An analysis of 16 seismoscope records from the Parkfield earthquake indicates the general usefulness of seismoscope data as a supplement to information produced by recording accelerographs. The pattern of attenuation of response spectrum values with distance from the fault was obtained, and certain anomalies in response spectrum values which may be related to local geologic structure were noted. The initial strong ground motions in the immediate vicinity of the fault were found to be predominately transverse to the fault. A direct comparison of seismoscope results with response spectrum curves calculated from recorded ground acceleration - time curves indicates an overall seismoscope accuracy undej typical fielde conditions of 10 - 15 per cent.