Deprem Araştırma Bülteni (7. Sayı)
Arazi ve Laboratuvar Deneyleri il Zeminlerin Kayma Modülünün Saptanması.


Stokoe K. H., Richart Jr. F. E.

Çeviren .


Erguvanlı M. A.

Özet.


Üç cins zemin ve bir şeyl numunesi üzerinde, ufak bir deformasyon genlikli titreşim durumunda, arazide çapraz- delik (cross- hole) sismik yöntemi ve laboratuvarda rezonans frekansı tekniği ile tayin edilen kayma dalgası hızları sonucu, zeminlerin laboratuvar ve arazide kayma modülü değerleri hesaplanmıştır. Kumlu numune üzerinde yapılan arazi ve laboratuvar deney sonuçları yakın benzerlik göstermesine rağmen diğer iki siltli zemin üzerinde yapılan deneyler laboratuvarda elde edilen kayma modülü değerlerinin, arazide bulunan kayma modülünün yarısı kadar olduğunu göstermiştir. Kohezyonlu zeminlerin, laboratuvar deneylerinde deney süresinin etkisi altında kaldığı gözlenmiştir. Şeyl numuneleri üzerinde rezonans frekansı yöntemi uygulanarak yapılan deneylerde ise kayma birim deformasyon genliğinin değişimi ve çatlak düzlemlerinin etkileri araştırılmıştır.

Summary.


In- situ and laboratory values of shear moduli at low- amplitude strain conditions were evaluated in three soils and a shale though measurement of shear wave velocities by the cross- hole seismic method insitu and by the resonant- column method in the laboratory. Close agreement of shear moduli values were obtained for a sand by the two methods, whereas the laboratory values were about half the field values for two silts. Cohesive soils exhibited an appreciable time effect in laboratory. tests. Resonat - column tests on shale samples included evaluation of shearing strain amplitude effects and the influence of fracturde planes.