Deprem Araştırma Bülteni (5. Sayı)
Kuvvetli Deprem Hareketi ve Hollywood’da Zemin Durumu.


Duke C. M., Luco J. E., Carriveau A. R., Hradilek P. J., Lastrico R., Ostorm D.

Çeviren.


Buket E.

Özet.

Konu ile ilgili olarak, kuvvetli deprem akselerogramları üzerinde zemin şartlarının etkilerini ayırma tatbikatını kapsayan bir araştırma yapılmıştır. 1952 yılında böyle bir araştırma için seçilen 14 katlı Hollywood Depo Binasının çatısında, temelinde ve bina dışında kalan zemin üzerinde tümü ile bir seri teşkil eden çeşitli akselerogram kayıtları alınmıştır. Üç kayıt noktasının her birinde iki yatay bileşen için ayrı ayrı Fourier spektrumları hesaplanmış ve düzeltmelerden sonra her noktaya ait spektrum oranlarının hesaplanmasında kullanılmıştır. Ayrıca binanın temelindeki yeraltı şartlarını temsil eden dinamik modeller hazırlanmıştır. Spektrum oranlarının bir kısmı da teorik olarak tayin edilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen en önemli sonuç; akselerogramlara ait Fourier spektrumlarında zemin şartlarının etkilerini ayırma metodunun geliştirilmesidir. Buna paralel olarak, zemin-yapı ilişkilerini ve doğu-batı doğrultusundaki yapısal mukabeleyi teorik olarak kontrol etme imkânı ortaya çıkmıştır. Ana kayaca ait fourier spektrumlan elde edildiği halde ana kayaç akselerogramlarının bulunmaması nedeni ile ana kayacı örten tabii dolgu tabakası üzerindeki büyütme faktörünün teorik olarak kontrolü mümkün olmamıştır. Analizlerde daha ileri bir seviyeye ulas1labilmesi için yeraltı modelleri kullanılmalıdır.

Summary.


An investigation was made to determine the feasibility of isolating the effects of site conditions on strong earthquake accelerograms. The set of accelerograms recorded si­ multaneously in 1952 at the roof, in the basement and on the ground outside the 14-story Hollywood Storage Building was chosen for analysis. Fourier spectra were computed for the two horizontal components at each of the three recording places and were used after smoothing to compute the ratios of spectra for adjacent points. Dynamic models of the subsurface conditions, the foundation and the building were established. Certain of the spectral ratios were also determined theoretically. The primary result is the development of a method of isolating effects of site conditions in Fourier spectra of accelerograms. Good theorectical checks were obtained on soil-structure interaction and structural response in the east-west direction. The absence of bedrock accelerograms prevented the obtaining of a theoretical check on free-field amplification, although plausible bedrock fourirer spectra were obtained. The subsurcafe model should be useful for further analyses.