Deprem Araştırma Bülteni (2. Sayı)
Kuvvetli Deprem Hareketi Kayıtlarından Mukabele Spektrumunun Hesaplanması.


Nigam N. C., Jennings P. C.

Çeviren.


Çapan U. Z.

Özet.


“Strong-motion” deprem kayıtlarından mukabele spektrumunun hesaplanması amacıyla, spektrum için kullanılan diferansiyel denklemin tam çözümünü esas alan nümerik bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem, nisbi bir doğruluğa sahip 3. dereceden Runge-Kutta metodu ile karşılaştırıldığı takdirde hesaplama süresinde en az üç-dört misli zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Spektrum hesaplanırken çeşitli safhalarda işe karışan hatalar ayrıca incelenmiş ve meydana gelebilecek hataların, nümerik integrasyonlar cinsinden saptanması mümkün kılınmıştır. Örnek hesaplamalar; bu makalede teklif edilen veya sınırlı bir doğruluk derecesine sahip diğer hesaplama yöntemleri kullanılması halinde, nümerik işlemlerde yapılması mümkün hataların, ivme kayıtları sayısal hale getirilirken yapılabilecek hatalardan çok daha az olduğunu göstermiştir.

Summary.


A numerical method for computing response spectra from strong - motion earthquake records is developed, based on the exact solution to the governing differential equation. The method gives a three to four - fold saving in computing time compared to a third order Runge - Kutta method of comperable accuracy. An analysis also is made of the errors introduced at various stages in the calculation of spectra so that allowable errors can be prescribed for the numerical integration. Using the proposed method of computing of other methods of comperable accuracy, example calculations show that the errors introduced by the numerical procedures are much less than the errors inherent in the digitization of the accelaration record.