TUSAK 2017 Yılı 1. Olağan Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.